Sen

111

Düşman bile değiliz !

En güzel günlerimin
Üç mel’un adamı var:
Ben sokakta rastlasam bile tanımayım diye
En güzel günlerimin bu üç mel’un adamını
Yer yer tırnaklarımla kazıdım
Hatıralarımın camını.
En güzel günlerimin
Üç mel’un adamı var:
Biri sensin,
Biri o,
Biri ötekisi.
Düşmanımdır ikisi.
Sana gelince…
Yazıyorsun.
Okuyorum.
Kanlı bıçaklı düşmanım bile olsa,
İnsanın
Bu rütbe alçalabilmesinden korkuyorum..
Ne yazık!
Ne kadar
Beraber geçmiş günlerimiz var;
Senin
Ve benim
En güzel günlerimiz.
Kalbimin kanıyla götüreceğim
Ebediyete
Ben o günleri.
Sana gelince, sen o günleri
Kendi oğluyla yatan,
Kızlarının körpe etini satan
Bir ana gibi satıyorsun!
Satıyorsun:
Günde on kaat,
Bir çift rugan pabuç,
Sıcak bir döşek
Ve üç yüz papellik rahat
İçin.
En güzel günlerimin
Üç mel’un adamı var:
Biri sensin,
Biri o,
Biri ötekisi…
Kanlı bıçaklı düşmanımdır ikisi.
Sana gelince…
Ne ben Sezar’ım,
Ne de sen Brütüs’sün.
Ne ben sana kızarım
Ne de zatın zahmet edip bana küssün.
Artık seninle biz,
Düşman bile değiliz.

Nazım Hikmet Ran

Reklamlar

Köşe

Hazret-i Şems‘i, konuşup nasihat etmesi için bir meclise davet etmişler.lale

Hazret, meclise girer girmez, kapı eşiğine oturmuş.

Kendisini baş köşeye davet edenlere de şu cevabı vermiş:

Adam adamsa oturduğu her yer köşe olur ona!

Adam adam değilse, köşe bile eşik olur ona!